Mere demo­kra­ti er ikke altid godt

Den ame­ri­kan­ske øko­nom Garett Jones slår et slag for en ræk­ke refor­mer, som iføl­ge ham fører til bed­re rege­rings­fø­rel­se. Alle hans for­slag inde­bæ­rer min­dre demokrati … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.