Mester­hol­dets træ­ner er dra­get i krig

Sheriff's head coach Yuriy Vernydub walks by the touchline during the Europa League playoff, second leg, soccer match between SC Braga and Sheriff Tiraspol at the Municipal stadium in Braga, Portugal, Thursday, Feb. 24, 2022. (AP Photo/Luis Vieira)

I sep­tem­ber var Juriy Ver­ny­dub man­den bag det stør­ste resul­tat i den mol­d­o­vi­ske fod­bold­hi­sto­rie. Nu har cheftræ­ne­ren for­ladt sin stil­ling for at mel­de sig til tje­ne­ste i den ukrain­ske hær. Den histo­rie kan du læse i ugens udga­ve af Fri Spark, hvor du også får den sene­ste til­stands­rap­port om græstæp­pet i Par­ken samt et nyt bud på en fan­hym­ne til Chri­sti­an Eriksen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her