Met­te Fre­de­rik­sen afvi­ser at kom­men­te­re opsigtsvæk­ken­de sam­ta­le med che­fre­dak­tør på “tomands­hånd” — men det har hun gjort før

Statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemøde om regeringens reformudspil Danmark kan mere II i Spejlsalen i Statsministeriet tirsdag den 19. april 2022. Udspillet handler blandt andet om hvordan Danmark kan accelerere den grønne omstilling og hurtigere blive uafhængig af russisk gas.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Som pres­sens mini­ster skul­le man tro, at Met­te Fre­de­rik­sen vil­le have noget at sige til de hår­de beskyld­nin­ger om for­søg på inti­mi­de­ring og pres­sion, der ret­tes mod hen­de fra Ber­ling­s­kes che­fre­dak­tør, Tom Jen­sen. Men stats­mi­ni­ste­ren, der ind­til vide­re har været tavs i sagen, siger til Fri­heds­bre­vet, at hun end ikke ønsker at “gå ind i” spørgs­må­let. Hun mener “gene­relt”, at man skal kun­ne have sam­ta­ler på “tomands­hånd, tre­mands­hånd eller fire­mands­hånd” uden at star­te en offent­lig dis­kus­sion om det sag­te eller ikke-sag­te. Det er nye toner fra stats­mi­ni­ste­ren, der ved fle­re lej­lig­he­der selv har refe­re­ret direk­te fra sam­ta­ler, som hun har haft med såvel poli­ti­ske kol­le­ga­er, dron­nin­gen, pen­sio­ne­re­de embeds­mænd og almin­de­li­ge danskere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her