Mette Fred­erik­sen gør “forskel” på sam­taler og for­bliv­er tavs om beskyld­ninger om intimider­ing af Berlingskes chefredaktør

Folketingets afslutningsdebat på Christiansborg, mandag den 23. maj 2022

Mandag løb Folketingets tra­di­tion­srige afs­lut­nings­de­bat af sta­blen. På faldere­bet for det poli­tiske år spurgte Fri­heds­brevet statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sen til en sag, hun tidligere har afvist at “gå ind i.” Det drejer sig om en ord­vek­sling med Berlingskes chefredak­tør Tom Jensen, hvor Mette Fred­erik­sen – ifølge Tom Jensen – skulle have truet avisen med en poli­tian­meldelse forud for udgivelsen af en artikel om departe­mentschef Bar­bara Ber­telsens tele­fonind­køb. Spørgsmål til sagen har statsmin­is­teren tidligere skudt til hjørne med den begrun­delse, at hun ikke “går ind i” sam­taler, hun har med andre men­nesker på tomand­shånd. Det er på trods af, at Mette Fred­erik­sen flere gange, både før og efter sin sam­tale med Tom Jensen, har gjort netop dét. Sen­est i sin nye pod­cast Statsmin­is­teren spørg­er. Til Fri­heds­brevet fork­lar­er statsmin­is­teren, der fort­sat afvis­er at gå ind i sagen, at sam­taler har “forskel­lig karakter”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.