Met­te Fre­de­rik­sen i “ærlig sam­ta­le” med sig selv

Met­te Fre­de­rik­sen er taget på tur rundt i lan­det. Hun vil tale med dan­sker­ne for at “få gang i den der sam­ta­le, som er så vig­tig, og for at lyt­te”. I prak­sis var det dog over­ve­jen­de Met­te Fre­de­rik­sen selv, der før­te ordet. Der­for er det vig­tigt Met­te Fre­de­rik­sen er på en mis­sion: Hun ønsker at star­te en debat om frem­ti­dens Dan­mark. Hun vil i dia­log, og hun vil lyt­te, siger hun. Men hvad er dia­log, og hvad vil det sige at lyt­te? Vi under­sø­ger vir­ke­lig­he­den bag stats­mi­ni­ste­rens erklæ­re­de mission. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.