Mette Fred­erik­sen i “ærlig sam­tale” med sig selv

Mette Fred­erik­sen er taget på tur rundt i lan­det. Hun vil tale med danskerne for at “få gang i den der sam­tale, som er så vigtig, og for at lytte”. I prak­sis var det dog overve­jende Mette Fred­erik­sen selv, der førte ordet. Der­for er det vigtigt Mette Fred­erik­sen er på en mis­sion: Hun ønsker at starte en debat om fremti­dens Dan­mark. Hun vil i dia­log, og hun vil lytte, siger hun. Men hvad er dia­log, og hvad vil det sige at lytte? Vi under­søger virke­lighe­den bag statsmin­is­terens erk­lærede mission. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.