Met­te Fre­de­rik­sen i “ærlig sam­ta­le” med sig selv

Met­te Fre­de­rik­sen er taget på tur rundt i lan­det. Hun vil tale med dan­sker­ne for at “få gang i den der sam­ta­le, som er så vig­tig, og for at lyt­te”. I prak­sis var det dog over­ve­jen­de Met­te Fre­de­rik­sen selv, der før­te ordet. Der­for er det vig­tigt Met­te Fre­de­rik­sen er på en mis­sion: Hun ønsker at star­te en debat om frem­ti­dens Dan­mark. Hun vil i dia­log, og hun vil lyt­te, siger hun. Men hvad er dia­log, og hvad vil det sige at lyt­te? Vi under­sø­ger vir­ke­lig­he­den bag stats­mi­ni­ste­rens erklæ­re­de mission. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her