Micha­el Dyr­by pud­se­de advo­kat på pro­duk­tions­sel­skab bag metoo-dokumentar

Tid­li­ge­re nyheds­di­rek­tør på TV 2 og nu che­fre­dak­tør på B.T., Micha­el Dyr­by, alli­e­re­de sig med advo­kat Karo­li­ne Døs­sing Nor­mann under til­bli­vel­sen af doku­men­ta­ren MeToo: Sexis­me bag skær­men. På spørgs­må­let om, hvor­vidt dia­lo­gen med pro­duk­tions­sel­ska­bet er årsa­gen til, at Micha­el Dyr­by ikke er frem­stil­let i Discove­rys doku­men­tar, sva­rer Micha­el Dyr­bys advo­kat: “Hmm. Ja, det er det måske nok.” Iføl­ge en cen­tral kil­de tæt på pro­duk­tio­nen tru­e­de Dyr­bys advo­kat doku­men­tar­hol­det med en injuri­esag. Det­te vil advo­ka­ten og pro­duk­tions­sel­ska­bet dog ikke bekræf­te til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.