Micha­el Dyr­by pud­se­de advo­kat på pro­duk­tions­sel­skab bag metoo-dokumentar

Tid­li­ge­re nyheds­di­rek­tør på TV 2 og nu che­fre­dak­tør på B.T., Micha­el Dyr­by, alli­e­re­de sig med advo­kat Karo­li­ne Døs­sing Nor­mann under til­bli­vel­sen af doku­men­ta­ren MeToo: Sexis­me bag skær­men. På spørgs­må­let om, hvor­vidt dia­lo­gen med pro­duk­tions­sel­ska­bet er årsa­gen til, at Micha­el Dyr­by ikke er frem­stil­let i Discove­rys doku­men­tar, sva­rer Micha­el Dyr­bys advo­kat: “Hmm. Ja, det er det måske nok.” Iføl­ge en cen­tral kil­de tæt på pro­duk­tio­nen tru­e­de Dyr­bys advo­kat doku­men­tar­hol­det med en injuri­esag. Det­te vil advo­ka­ten og pro­duk­tions­sel­ska­bet dog ikke bekræf­te til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her