Michael Dyr­by pudsede advokat på pro­duk­tion­s­sel­skab bag metoo-dokumentar

Tidligere nyheds­di­rek­tør på TV 2 og nu chefredak­tør på B.T., Michael Dyr­by, allierede sig med advokat Karo­line Døss­ing Nor­mann under tilblivelsen af doku­mentaren MeToo: Sex­isme bag skær­men. På spørgsmålet om, hvorvidt dialo­gen med pro­duk­tion­s­sel­sk­a­bet er årsagen til, at Michael Dyr­by ikke er frem­stil­let i Dis­cov­erys doku­men­tar, svar­er Michael Dyr­bys advokat: “Hmm. Ja, det er det måske nok.” Ifølge en cen­tral kilde tæt på pro­duk­tio­nen truede Dyr­bys advokat doku­men­tarhold­et med en injuriesag. Dette vil advokat­en og pro­duk­tion­s­sel­sk­a­bet dog ikke bekræfte til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.