Midt i epi­de­mi­en fik Vest­as-top­che­fer “uover­truf­fen” hjælp af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et til at und­gå rege­rin­gens restriktioner

Der er reg­ler, der gæl­der for alle, og så er der reg­ler, der kan bøjes, hvis de rig­ti­ge spør­ger. Da spred­nin­gen af den mere smit­som­me bri­ti­ske cor­o­na­va­ri­ant sid­ste vin­ter fik Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et til at far­ve ver­dens­kor­tet rødt og på det kraf­tig­ste fra­rå­de “alle rej­ser til hele ver­den”, var det ikke alle rej­ser, som mini­ste­ri­et bad alle dan­ske­re afly­se. For mens uden­rigs­mi­ni­ster Jep­pe Kofod udadtil for­kla­re­de, at det gjaldt om ikke at sæt­te “alt det, vi har kæm­pet for, over styr”, så knok­le­de mini­ste­rens egne folk i kulis­ser­ne for at få Vest­as’ top­le­del­se til Singapore. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.