Mili­tær­hi­sto­ri­ker: Ukrai­ne deler skæb­ne med Syd­sta­ter­ne i den ame­ri­kan­ske borgerkrig

Til den­ne uges Fri Tænk­ning har jeg talt med den ame­ri­kan­ske mili­tær­hi­sto­ri­ker Micha­el Vla­hos, som er af den usæd­van­li­ge opfat­tel­se, at den ukrain­ske hær er på vej mod et sam­men­brud. Vla­hos for­ud­ser, at Rusland vin­der kri­gen, og at Putin vil sid­de for bor­den­den, når for­hand­lin­ger­ne om Ukrai­nes frem­tid indledes. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her