Mini­ster afvi­ser intern uro over Rwan­da-pla­ner: “Hvis alle soci­al­de­mo­kra­ter sva­re­de det sam­me, så vil­le I lave en histo­rie om det”

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek besøger Busanza Model Village, der huser familier fra blandt andet Kigalis største slum Bannyahe, Kigali torsdag den 8. september 2022.. (Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix)

Det bekym­rer ikke udlæn­din­ge- og inte­gra­tions­mi­ni­ster Kaa­re Dybvad Bek, at der nu er fle­re soci­al­de­mo­kra­ter, der ytrer kri­tik af rege­rin­gens plan om et mod­ta­ge­cen­ter i Rwan­da. Det bekym­rer ham hel­ler ikke, at der er fle­re S‑kandidater, der i medi­er­nes kan­di­dat­test tøver med at erklæ­re sig eni­ge i rege­rin­gens pla­ner. Tvær­ti­mod afvi­ser Kaa­re Dybvad Bek, at det skul­le vid­ne om stør­re uro på bagsmækken. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her