Min­is­ter vil have Finanstil­synet til at stoppe ulovlige lån – alligev­el er ingen blevet politianmeldt

Erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Korte for­brugslån med renter på 100, 200 eller 300 pro­cent er strengt for­budte. Alligev­el er de ikke svære at finde på Face­book i grup­per, hvor pri­vate lån­er penge til pri­vate. På Face­book og dedik­erede hjemmesider bliv­er der udlånt penge under navne som p2p-lån og pri­vatlån. Kend­sk­a­bet til de såkaldte pri­vatlån er blevet større, siden regerin­gen sam­men med Ven­stre, Dan­sk Folkepar­ti, Radikale Ven­stre, SF, Enhed­slis­ten, Alter­na­tivet og Nye Borg­erlige ved­tog den såkaldte kviklånslov i juli 2020. Erhvervs­min­is­ter Simon Kollerup (S) har ad flere omgange hen­vist til Finanstil­synet, når der er blevet stil­let kri­tiske spørgsmål om, hvor­dan markedet for pri­vate lån skal reg­uleres. Det vis­er sig dog, at Finanstil­synet har meget svært ved at standse udbyderne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.