Ministerium brød egen praksis i afslag på statsborgerskab til fængselsdømte

I op til flere sager, hvor fængsels­dømte per­son­er har fået afs­lag på deres ansøgn­ing om stats­borg­er­skab har Udlændinge- og Inte­gra­tions­min­is­teri­et und­ladt at vejlede om mulighe­den for at få dis­pen­sa­tion. Det er et brud på prak­sis, indrøm­mer min­is­teri­et, der kalder det en “beklagelige fejl”. Først efter, at Fri­heds­brevet er gået ind i sagen, er fejlen blevet ret­tet. “Helt grotesk” og “fuld­stændig uaccept­abelt” lyder kri­tikken fra flere af regerin­gens støttepartier. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.