Mini­stre og poli­ti­ke­re fik gra­tis bil­let­ter til Obama-show

Fle­re poli­ti­ke­re blev invi­te­ret af Are­na Næst­ved til “En aften med Oba­ma”, da USA’s 44. præ­si­dent gæste­de Næst­ved fre­dag den 15. marts. Men kan poli­ti­ke­re over­ho­ve­det tage imod gra­tis bil­let­ter? Eller sag­de en ræk­ke poli­ti­ke­re ja til en ulov­lig gave for at få lov til at ople­ve Oba­ma tæt på? Eks­per­ter­ne er uenige. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her