Møgun­gens hem­me­lig­he­der: Et styk­ke med lever og hjerte

Søn­da­gen byder på Brønd­by-FCK, Real Madrid-Bar­ce­lo­na og Liver­pool-Man­che­ster City. Men vi er også trå­dt ind i efter­års­fe­ri­en, så hvad med lidt fod­bold­kul­tur til fri­da­ge­ne? Fri Spark læg­ger Oxford Eng­lish Dictio­nary og en doku­men­tar om Erling Braut Haa­land til ret­te for dig. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.