Muse­ums­chef solg­te sine egne varer i muse­ets butik: “Det kom­mer ikke til at ske i fremtiden”

Holmegaard Værk 2020

Muse­ums­chef Thor­b­jørn Kol­bo solg­te sine pri­va­te varer i muse­umsshop­pen på Hol­me­gaard Værk, som han er chef for. “Det var muse­ums­che­fens idé, at pro­duk­ter­ne kun­ne være rele­van­te at sæl­ge i butik­ken,” siger muse­ets direk­tør, der sam­ti­dig lover, at det ikke kom­mer til at ske igen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her