Myn­dig­hed under­sø­ger sank­tions­brud: Rus­sisk oligark dybt invol­ve­ret i dansk olie­felt i Nordsøen

Den rus­si­ske oligark Mik­hail Frid­man, der man­dag kom på EU’s sank­tions­li­ste og reg­nes for at være blandt de 15 rige­ste rus­se­re, er nu kom­met i dan­ske myn­dig­he­ders søge­lys. Man­ge­mil­li­ar­dæ­ren er nem­lig indi­rek­te mede­jer af et dansk olie­felt sam­men med den stat­se­je­de, rus­si­ske ener­gikæm­pe Gazprom, viser Fri­heds­bre­vets kortlægning. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.