Myn­dig­hed under­sø­ger sank­tions­brud: Rus­sisk oligark dybt invol­ve­ret i dansk olie­felt i Nordsøen

Den rus­si­ske oligark Mik­hail Frid­man, der man­dag kom på EU’s sank­tions­li­ste og reg­nes for at være blandt de 15 rige­ste rus­se­re, er nu kom­met i dan­ske myn­dig­he­ders søge­lys. Man­ge­mil­li­ar­dæ­ren er nem­lig indi­rek­te mede­jer af et dansk olie­felt sam­men med den stat­se­je­de, rus­si­ske ener­gikæm­pe Gazprom, viser Fri­heds­bre­vets kortlægning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her