Mystisk liby­er bru­ger Dan­mark til at skju­le ejen­dom­me for milliarder

Paris’ 8. arron­dis­se­ment er et sær­de­les attrak­tivt sted at eje kva­drat­me­ter. Mel­lem Eif­feltår­net, Tri­um­f­bu­en og Champs-Élysées kæm­per luksus­bu­tik­ker, hotel­ler og restau­ran­ter om at få lov til at beta­le mest muligt i hus­le­je. I åre­vis har fle­re af byg­nin­ger­ne dog skilt sig ud ved at have en ejer, som ingen ken­der til. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.