Mystisk liby­er bru­ger Dan­mark til at skju­le ejen­dom­me for milliarder

Paris’ 8. arron­dis­se­ment er et sær­de­les attrak­tivt sted at eje kva­drat­me­ter. Mel­lem Eif­feltår­net, Tri­um­f­bu­en og Champs-Élysées kæm­per luksus­bu­tik­ker, hotel­ler og restau­ran­ter om at få lov til at beta­le mest muligt i hus­le­je. I åre­vis har fle­re af byg­nin­ger­ne dog skilt sig ud ved at have en ejer, som ingen ken­der til. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her