Når de van­dren­de pin­de dør

Vi skal se lidt nær­me­re på en hånd­fuld julenovel­ler udgi­vet af Poli­ti­kens For­lag. De er dybt ambi­va­len­te og ind­byr­des for­skel­li­ge i for­hold til det grum­me fæno­men, julen, men afspej­ler nok på den led, hvor blan­det de fle­ste af os har det med det unæv­ne­li­ge, der sker om blot ti dage. Vi skal ikke druk­ne i jul, så det er også ble­vet tid til at inspi­ce­re komi­ke­ren Anna Juuls par­for­holds-og lock­down­ro­man Pen­ge & Bacon og nor­ske Tomas Espe­dals foto­bog Mit pri­vat­liv. Sam­ti­dig skal vi for­bi Jes­per Wung-Sungs essays og novel­ler i Så lad det ske, der er årets jule­bog fra Gyl­den­dal. Og hvis vi får tid og plads, skal det klas­si­ske avant­gar­de-tids­skrift Victor B. Ander­sens Mask­in­fa­brik hyldes. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.