Når man taler om døden

At slut­te på en high synes at være et mot­to i tiden (engang skul­le man bare stop­pe, mens legen var god!). Måske der­for har jeg så læn­ge udsat at anmel­de spansk-sven­ske Cate­ri­na Pascu­al Söder­baums debut, Sonet­ten om ånde­dræt­tet, som udkom i dansk over­sæt­tel­se i sep­tem­ber sid­ste år. Den er mær­ket af tabet og sor­gens alvor. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her