Nær­me­ste dan­ske han­dels­skib var 167 km væk, da dan­ske frø­mænd skød og dræb­te mindst fire pirater

(ARKIV) A handout picture released by Norway's armed forces on January 26, 2014 shows the Danish navy vessel Esbern Snare in the Mediterranean between Syria and Cyprus as it escorts the cargo ship Ark Futura that is transferring Syria's chemical agents out of the country for destruction. A first quantity of priority chemical materials was moved from two sites to the port of Latakia for verification and was then loaded onto a Danish commercial vessel on January 7, 2014. Den danske fregat Esbern Snare, der er udsendt til Guineabugten, har onsdag affyret skud mod fem pirater. En af piraterne er såret, mens fire er døde. Det oplyser Forsvaret torsdag den 25. november 2021 i en pressemeddelelse. Ingen danskere er kommet til skade under ildkampen. . (Foto: Marthe Brendefur/Ritzau Scanpix)

Ingen dan­ske han­dels­ski­be var akut i fare, da dan­ske frø­mænd skød og dræb­te mini­mum fire pira­ter i Gui­ne­a­bug­ten. Søværnskom­man­do­en oply­ser såle­des i et svar til Fri­heds­bre­vet, at det nær­me­ste dan­ske han­dels­skib var ikke min­dre end 90 sømil væk, hvil­ket sva­rer til omkring 167 km. Omtrent sam­me afstand som mel­lem Køben­havn og Mid­del­fart i fug­le­flugt. For­svars­mi­ni­ster Tri­ne Bram­sen har ellers i medi­er­ne givet det ind­tryk, at de dan­ske ski­be kun­ne være målet for pira­ter­ne, men pira­ter­ne var alt­så bog­sta­ve­lig talt mile­vidt fra at kun­ne angri­be et af ski­be­ne, der sej­le­de under Dannebrog. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her