Næst­for­mand næg­ter at tage afstand fra Hamas: Nu vil bor­ger­li­ge par­ti­er fjer­ne Det Dan­ske Hus i Palæsti­na fra finansloven

En næsten sam­let flok bor­ger­li­ge par­ti­er og poli­ti­ke­re uden for rege­rin­gen vil nu fjer­ne stats­støt­ten til orga­ni­sa­tio­nen Det Dan­ske Hus i Palæsti­na. Det sker efter orga­ni­sa­tio­nens næst­for­mand, Bilal al-Issa, kon­se­kvent næg­te­de at sva­re på, hvor­vidt han bak­ker op om ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Hamas, da han blev kon­fron­te­ret i P1 Mor­gen. Hver­ken for­mand Lone Bild­søe-Las­sen eller Bilal al-Issa er vendt til­ba­ge på Fri­heds­bre­vets henvendelser. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her