Nævn godkender LOUDs navne- og ejerskifte

Fri­heds­brevet erfar­er, at Radio- og tv-nævnet har god­k­endt Radio LOUDs ønske om ejer­skifte og navneæn­dring.  Ifølge Fri­heds­brevets oplysninger vil kanalen, der fra jan­u­ar vil hed­de 24syv, dog stadig være under­lagt kravet om at sende live-timeny­hed­er, lige­som der ikke uden videre kan pro­duc­eres pod­cast, der ikke sendes på DAB.  Nævnet fasthold­er også, at radiokanalens primære mål­gruppe er de unge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.