Never say Neverkusen

I for­ri­ge Fri Spark var vi omkring Giro­na FC, der udfor­drer hie­rar­ki­et i top­pen af spansk fod­bold. Også i den øver­ste del af tysk klub­fod­bold er der måske en revo­lu­tion i gang: Bay­ern Mün­chen, der har vun­det Bun­des­liga­en de sene­ste 11 sæso­ner i træk, er p.t. hen­vist til anden­plad­sen af Bay­er Lever­ku­sen, der ellers går under til­nav­net Never­ku­sen, for­di de aldrig rig­tig vin­der noget af betydning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her