Novo Nor­disk kan være på kant med loven: Beta­ler ansat­tes fedmemedicin

Dan­marks stør­ste medi­ci­nal­virk­som­hed, Novo Nor­disk, beta­ler hele gil­det, når deres med­ar­bej­de­re køber læge­mid­ler, der er pro­du­ce­ret af virk­som­he­den. Men den prak­sis kan være ulov­lig, vur­de­rer Læge­mid­delsty­rel­sen, som nu går ind i sagen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her