Nu er det ikke sjovt længere

Iføl­ge den bri­ti­ske for­fat­ter og komi­ker Andrew Doy­le vil et sam­fund, der ønsker at hånd­te­re sine pro­ble­mer og kon­flik­ter ved at begræn­se ytrings­fri­he­den, ikke løse dem, men i ste­det for­stær­ke dem … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.