Nu har det uøn­ske­de kys med­ført ændrin­ger i spansk fodbold

Det mest omdis­ku­te­re­de kys i den moder­ne fod­bold­hi­sto­rie har nu fået kon­se­kven­ser for både bag­man­den og for kul­tu­ren i den span­ske natio­nalsport. Fri Spark sam­ler op på sagen, der begynd­te som en ”impuls­dre­vet, sexi­stisk, mal­pla­ce­ret hand­ling”, for­år­sa­ge­de en sul­te­strej­ke, et poli­ti­til­hold og en boy­kot, inden den måske ender i vid­træk­ken­de reformer. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her