Nu skal Køben­havns nat­te­liv have et kom­mu­nalt ordenskorps

Fri­heds­bre­vet tog til debat mel­lem aspi­re­ren­de byrød­der og repræ­sen­tan­ter fra det pro­g­res­si­ve klub­mil­jø. Emnet var frem­ti­dens nat­te­liv, og ide­en var at ryk­ke fest­kul­tu­ren fra druk til kul­tur. Der var enig­hed om, at der skal slås hårdt ned på græn­se­over­skri­den­de adfærd i byen, og meget tyder på, at et ordenskor­ps er på vej. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.