Ny pod­cast: Kvin­de ruinerede forelskede mænd med his­to­ri­er om ban­demedlem­mers afpresning

Den danske kvin­de Jas­min El-Ghas­sani har sny­dt mænd online under alias­set “Perk­er­linse”. I flere til­fælde for­førte hun sine ofre med over­drevne kærlighed­serk­læringer og lokkede enorme penge­beløb ud af dem med en his­to­rie om, at en bru­tal bande afpressede hende. Men i en ny pod­cast-serie kan Fri­heds­brevet afs­løre, at Jas­min El-Ghas­sani slet ikke find­es. Og at hen­des dækhis­to­rie tilsyneladende er det pure opspind. Alt peger i stedet på, at en dan­sk kvin­de ved navn Soma står bag pro­filen “Perk­er­linse”, hvorigen­nem mænd er blevet fra­nar­ret hun­dred­tusind­vis af kroner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.