Ny podcast: Kvin­de rui­ne­re­de forel­ske­de mænd med histo­ri­er om ban­de­med­lem­mers afpresning

Den dan­ske kvin­de Jas­min El-Ghas­sa­ni har snydt mænd onli­ne under ali­as­set “Per­kerl­in­se”. I fle­re til­fæl­de for­før­te hun sine ofre med over­drev­ne kær­lig­hed­ser­klæ­rin­ger og lok­ke­de enor­me pen­ge­be­løb ud af dem med en histo­rie om, at en brutal ban­de afpres­se­de hen­de. Men i en ny podcast-serie kan Fri­heds­bre­vet afslø­re, at Jas­min El-Ghas­sa­ni slet ikke fin­des. Og at hen­des dæk­hi­sto­rie til­sy­ne­la­den­de er det pure opspind. Alt peger i ste­det på, at en dansk kvin­de ved navn Soma står bag pro­fi­len “Per­kerl­in­se”, hvori­gen­nem mænd er ble­vet fra­nar­ret hund­redt­u­sind­vis af kroner. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her