Ny roman stry­ger dig med håre­ne, men stop­fodrer dig med leksikonfacts

Theis Ørn­toft har i bars­let med en kæm­pe mur­sten af noget, der er svært at beskri­ve som andet end Den Sto­re Dan­ske Sam­tids­ro­man, gar­ne­ret med histo­ri­ske blik lidt til­ba­ge og lidt frem i tid. Den har nav­net Jor­disk (Gyl­den­dal). Og dén skal vi høre mere om i dag og også om dig­te­ne hos en per­son med det ret så vidun­der­li­ge navn, der lyder som lidt af en tale­fejl, Nyn­ne Rober­ta Peder­sen Peder­sen. Man­ge af Peder­sen Peder­sens dig­te er fak­tisk ret gode – og så har de den fine titel Vi hop­per på åkan­der (For­la­get Antipyrine). 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her