Nye bereg­nin­ger om Kon­ser­va­ti­ves udspil duk­ke­de plud­se­lig op: Nu ankla­ges rege­rin­gen for mis­brug af embedsværket

Det konservative Folkeparti holder pressemøde efter sommergruppemødet på Egelund Slot. Konservative Folkepartis Rasmus Jarlov (C), Konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsen (C) og Konservative Folkepartis Mette Abildgaard (C).

Efter fle­re dages ophe­det debat om stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sens udta­lel­ser om kon­se­kven­ser­ne af Kon­ser­va­ti­ves øko­no­mi­ske poli­tik duk­ke­de et nyt notat fra Finans­mi­ni­ste­ri­et plud­se­lig op på alle stør­re nyheds­me­di­er tors­dag for­mid­dag. Tim­in­gen for den plud­se­li­ge offent­lig­gø­rel­se af Finans­mi­ni­ste­ri­ets notat er betæn­ke­lig, mener Ras­mus Jar­lov, finansord­fø­rer for Kon­ser­va­ti­ve. Han hæf­ter sig ved, at bereg­nin­gen til­sy­ne­la­den­de er lavet på rekord­tid, og det får ham nu til at beskyl­de rege­rin­gen for at mis­bru­ge embeds­vær­ket til at føre ren­dyr­ket par­tipo­li­tik og valgkamp. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.