Nye Bor­ger­li­ge “låner” øko­no­misk poli­tik af Socialdemokratiet

Nye Bor­ger­li­ge har frem­lagt en ny øko­no­misk plan. Iføl­ge par­tiets for­mand, Per­nil­le Ver­mund, vars­ler den “et opgør med den soci­al­de­mo­kra­ti­ske vel­færds­stat”. Men spør­ger man Nye Bor­ger­li­ges egne tal­knu­se­re i tæn­ket­an­ken Cepos, er det ikke alle pla­nens for­slag, der består den test. Par­ti­et har sågar ladet sig inspi­re­re af et gam­melt soci­al­de­mo­kra­tisk for­slag, lyder kritikken … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.