Nye Bor­ger­li­ge “låner” øko­no­misk poli­tik af Socialdemokratiet

Nye Bor­ger­li­ge har frem­lagt en ny øko­no­misk plan. Iføl­ge par­tiets for­mand, Per­nil­le Ver­mund, vars­ler den “et opgør med den soci­al­de­mo­kra­ti­ske vel­færds­stat”. Men spør­ger man Nye Bor­ger­li­ges egne tal­knu­se­re i tæn­ket­an­ken Cepos, er det ikke alle pla­nens for­slag, der består den test. Par­ti­et har sågar ladet sig inspi­re­re af et gam­melt soci­al­de­mo­kra­tisk for­slag, lyder kritikken … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her