Nye sager bela­ster Mes­ser­s­ch­midt-dom­mer – Jurapro­fes­sor ret­ter hård kritik

Dom­mer Seerups rol­le i nye, opsigtsvæk­ken­de sager sår iføl­ge jurapro­fes­sor Dit­lev Tamm tvivl om Søren Holm Seerups døm­me­kraft og evne til at erken­de habi­li­tets­pro­ble­mer. Fri­heds­bre­vet er bekendt med fle­re sager, hvor Søren Holm Seerups rol­le har været gen­stand for kritik. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.