Nye sager bela­ster Mes­ser­s­ch­midt-dom­mer – Jurapro­fes­sor ret­ter hård kritik

Dom­mer Seerups rol­le i nye, opsigtsvæk­ken­de sager sår iføl­ge jurapro­fes­sor Dit­lev Tamm tvivl om Søren Holm Seerups døm­me­kraft og evne til at erken­de habi­li­tets­pro­ble­mer. Fri­heds­bre­vet er bekendt med fle­re sager, hvor Søren Holm Seerups rol­le har været gen­stand for kritik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her