Nyt om bal­letko­re­ografens mys­tiske død

En insid­er fra bal­letver­de­nen føjer nyt til mys­teri­et om den britiske bal­letko­re­ograf Liam Scar­lett, der i foråret begik selv­mord. Han blev erk­læret død samme dag, som Det Kgl. Teater sendte en pressemed­delelse ud om, at Scar­lett var blevet fyret efter sager om krænk­ende adfærd. Nu fortæller den britiske bal­let­danser og for­fat­ter Luke Jen­nings om Liam Scar­letts opvækst i et strengt dis­ci­plineret og tavst bal­let­miljø. Der er brug for et opgør med kul­turen, siger Jen­nings, der også langer ud efter Det Kgl. Teaters ageren i sagen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.