Nyt slad­der­ma­ga­sin på Ekstra Bla­det beskyl­des for at kopi­e­re B.T.

Ekstra Bla­det er på vej med et nyt pro­gram, der iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger skal hed­de Sve­sken på disken. Pro­gram­met, der skal behand­le aktu­el­le, kulør­te nyhe­der fra ugen, skal bevær­tes af Anna Thy­ge­sen, der tid­li­ge­re har været fast panel­del­ta­ger på Det, Vi Taler Om. Fri­heds­bre­vet har talt med vært på slad­der-maga­si­net på B.T., Dit­te Okman, der ikke håber, at Ekstra Bla­dets nye sats­ning bli­ver en kopi af den popu­læ­re podcast. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.