Nyt slad­der­ma­ga­sin på Ekstra Bla­det beskyl­des for at kopi­e­re B.T.

Ekstra Bla­det er på vej med et nyt pro­gram, der iføl­ge Fri­heds­bre­vets oplys­nin­ger skal hed­de Sve­sken på disken. Pro­gram­met, der skal behand­le aktu­el­le, kulør­te nyhe­der fra ugen, skal bevær­tes af Anna Thy­ge­sen, der tid­li­ge­re har været fast panel­del­ta­ger på Det, Vi Taler Om. Fri­heds­bre­vet har talt med vært på slad­der-maga­si­net på B.T., Dit­te Okman, der ikke håber, at Ekstra Bla­dets nye sats­ning bli­ver en kopi af den popu­læ­re podcast. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her