Ombuds­mand genåb­ner sag mod Ras­mus Pre­hn: Mod­stri­den­de for­kla­rin­ger væk­ker undren

Fødevareminister Rasmus Prehn er indkaldt i samråd i samråd om diverse restaurant- og barregninger på Christiansborg torsdag den 25. august 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Sagen om for­hen­væ­ren­de føde­va­re­mi­ni­ster Ras­mus Pre­hns (S) hem­me­li­ge mid­dags­gæst på den ita­li­en­ske restau­rant Undi­ci vil ikke dø. Egent­lig hav­de Fol­ke­tin­gets Ombuds­mand luk­ket sagen, men nu genåb­ner han for­lø­bet på grund af en ræk­ke mod­stri­den­de udtalelser. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her