Opgør med diskri­mi­na­tion er et oplagt våben i kam­pen mod terrortruslen

I den­ne uges nyheds­brev beskæf­ti­ger jeg mig med dele af ter­r­ortrus­sels­vur­de­rin­gen. Hvad ved vi om såkald­te ’ensom­me ulve’? Og hvad kan være med til at styr­ke og mod­ar­bej­de rein­te­gra­tio­nen af til­ba­ge­vend­te frem­med­kri­ge­re og deres børn? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her