Opgør med diskri­mi­na­tion er et oplagt våben i kam­pen mod terrortruslen

I den­ne uges nyheds­brev beskæf­ti­ger jeg mig med dele af ter­r­ortrus­sels­vur­de­rin­gen. Hvad ved vi om såkald­te ’ensom­me ulve’? Og hvad kan være med til at styr­ke og mod­ar­bej­de rein­te­gra­tio­nen af til­ba­ge­vend­te frem­med­kri­ge­re og deres børn? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.