Orak­let fra Milano

Fabrizio Roma­no har efter­hån­den udkon­kur­re­ret de klub­ber og spil­le­re, han skri­ver om, i antal af føl­ge­re på Twit­ter. Vi teg­ner et portræt af den ita­li­en­ske jour­na­list, der sæt­ter dags­or­de­nen på trans­fer­mar­ke­det. Niels-Erik Erik­sen er ind­til vide­re gået under Roma­nos radar. Men det kan der måske laves om på nu: Angreb­s­ta­len­tet, der spil­ler sine hjem­me­kam­pe med G‑44 i den vest­grøn­land­ske by Qeqertar­su­aq, mens isb­jer­ge­ne gli­der lige for­bi i Disko­bug­ten, er en del af Grøn­lands lands­hold, som nu vil spil­le offi­ci­el­le landskampe. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.