Orak­let fra Milano

Fabrizio Roma­no har efter­hån­den udkon­kur­re­ret de klub­ber og spil­le­re, han skri­ver om, i antal af føl­ge­re på Twit­ter. Vi teg­ner et portræt af den ita­li­en­ske jour­na­list, der sæt­ter dags­or­de­nen på trans­fer­mar­ke­det. Niels-Erik Erik­sen er ind­til vide­re gået under Roma­nos radar. Men det kan der måske laves om på nu: Angreb­s­ta­len­tet, der spil­ler sine hjem­me­kam­pe med G‑44 i den vest­grøn­land­ske by Qeqertar­su­aq, mens isb­jer­ge­ne gli­der lige for­bi i Disko­bug­ten, er en del af Grøn­lands lands­hold, som nu vil spil­le offi­ci­el­le landskampe. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her