P3 Guld set fra et jour­na­li­stisk war room

Fri­heds­bre­vet kan ikke med selvsik­ker­hed skri­ve, at vi var til ste­de til P3 Guld, som det ellers var plan­lagt tirs­dag aften i for­bin­del­se med opta­gel­ser­ne til det sto­re show, der sen­des den kom­men­de lør­dag.  Alle udsend­te jour­na­li­ster måt­te nem­lig ople­ve showet på en tv-skærm fra et aflåst møde­lo­ka­le under salen, hvor­for de kon­kre­te beskri­vel­ser i den­ne repor­ta­ge er base­ret på fle­re for­skel­li­ge kil­der, der fik lov at være med. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her