På 24 timer steg elpri­sen mere end 1000 procent

Elpri­ser­ne er i øje­blik­ket mere usta­bi­le end nor­malt. På den euro­pæ­i­ske elbørs Nord Pools hjem­mesi­de kan man eksem­pel­vis se, at elpri­sen bare i går den 3. janu­ar svin­ge­de fra 0,74 kro­ner til over 1000 kro­ner for en megawatt-time. Fri­heds­bre­vet har der­for spurgt kon­su­lent i bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Ener­gi, Kri­sti­an Rune Poul­sen, hvad der lig­ger bag de sto­re svingninger. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.