På 24 timer steg elpri­sen mere end 1000 procent

Elpri­ser­ne er i øje­blik­ket mere usta­bi­le end nor­malt. På den euro­pæ­i­ske elbørs Nord Pools hjem­mesi­de kan man eksem­pel­vis se, at elpri­sen bare i går den 3. janu­ar svin­ge­de fra 0,74 kro­ner til over 1000 kro­ner for en megawatt-time. Fri­heds­bre­vet har der­for spurgt kon­su­lent i bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Ener­gi, Kri­sti­an Rune Poul­sen, hvad der lig­ger bag de sto­re svingninger. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her