På 24 timer steg elprisen mere end 1000 procent

Elpris­erne er i øje­b­likket mere usta­bile end nor­malt. På den europæiske elbørs Nord Pools hjemme­side kan man eksem­pelvis se, at elprisen bare i går den 3. jan­u­ar svingede fra 0,74 kro­ner til over 1000 kro­ner for en megawatt-time. Fri­heds­brevet har der­for spurgt kon­sulent i bran­cheo­r­gan­i­sa­tio­nen Dan­sk Ener­gi, Kris­t­ian Rune Poulsen, hvad der lig­ger bag de store svingninger. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.