På en bund af hyggehomofobi

Først på ugen poste­de den tjek­ki­ske lands­holds­spil­ler Jakub Jank­to en video på Twit­ter, hvori han for­tal­te, at han er homo­seksu­el. Jank­to er det hidtil stør­ste fod­bold­navn, der som aktiv træ­der åbent frem med den med­del­el­se, og det mod tje­ner for­hå­bent­lig til inspira­tion. Måske bli­ver det en dag ikke læn­ge­re en ver­dens­nyhed, at en fod­bold­spil­ler er homo­seksu­el. Men der er umid­del­bart sta­dig lang vej til en tryg mod­ta­gel­se i fod­bold­mil­jø­et, når man kig­ger på ugens ind- og udfald i kate­go­ri­en homo­fo­bi på de soci­a­le medier. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her