På fød­sels­dags­kort med Putins gam­le væb­ner: Fol­ke­tings­kan­di­dat for Alter­na­ti­vet har for­bin­del­se til fle­re kon­tro­ver­si­el­le russere

Iri­na Bjør­nø, dansk-rus­sisk poli­ti­ker og fol­ke­tings­kan­di­dat for Alter­na­ti­vet, for­døm­mer i skar­pe ven­din­ger den rus­si­ske inva­sion af Ukrai­ne, når hun inter­viewes i dan­ske medi­er. Sam­ti­dig er den dansk-rus­si­ske poli­ti­ker også en del af en rus­sisk orga­ni­sa­tion, hvor per­son­kred­sen udgør en sæl­som blan­ding af Putin-apo­lo­ge­ter, nuvæ­ren­de og for­hen­væ­ren­de rus­si­ske poli­ti­ke­re og en sank­tions­ramt oligark. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.