På fød­sels­dagsko­rt med Putins gam­le væb­n­er: Folket­ingskan­di­dat for Alter­na­tivet har forbindelse til flere kon­tro­ver­sielle russere

Iri­na Bjørnø, dan­sk-rus­sisk poli­tik­er og folket­ingskan­di­dat for Alter­na­tivet, fordøm­mer i skarpe vendinger den rus­siske inva­sion af Ukraine, når hun inter­viewes i danske medi­er. Sam­tidig er den dan­sk-rus­siske poli­tik­er også en del af en rus­sisk organ­i­sa­tion, hvor per­son­kred­sen udgør en sæl­som bland­ing af Putin-apolo­geter, nuværende og forhen­værende rus­siske poli­tikere og en sank­tion­sramt oligark. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.