Panikrum og rot­twei­le­re i Pre­mi­er Leagu­es gyld­ne trekant

I Eng­land fin­des der et sær­ligt udtryk for røve­ri­er i fod­bold­spil­le­res hjem, mens de er på arbej­de. Away-day rob­be­ri­es, siger man. Ude­ba­ne-ind­brud. Ban­der­ne, der står bag, ved med andre ord godt, hvor­når eje­ren ikke er hjem­me. Det er blot at hol­de øje med kamp­pro­gram­met. Fri Spark benyt­ter vin­ter­pau­sen i Pre­mi­er League til at se nær­me­re på sagen. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.