Panikrum og rot­twei­le­re i Pre­mi­er Leagu­es gyld­ne trekant

I Eng­land fin­des der et sær­ligt udtryk for røve­ri­er i fod­bold­spil­le­res hjem, mens de er på arbej­de. Away-day rob­be­ri­es, siger man. Ude­ba­ne-ind­brud. Ban­der­ne, der står bag, ved med andre ord godt, hvor­når eje­ren ikke er hjem­me. Det er blot at hol­de øje med kamp­pro­gram­met. Fri Spark benyt­ter vin­ter­pau­sen i Pre­mi­er League til at se nær­me­re på sagen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her