Pas på med at tys­se på ver­dens mest magt­ful­de fans

Den ita­li­en­ske lands­holds­spil­ler og euro­pa­me­ster Fran­cesco Acer­bi har lagt sig ud med Lazi­os mest hardco­re fans – de fasci­sti­ske ultras, der nu kræ­ver, at klub­ben skil­ler sig af med Acer­bi. Og fan­frak­tio­nen har en lang tra­di­tion for at inti­mi­de­re folk, der svig­ter deres tillid. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her