Paso­li­ni beun­dre­de cykel­ryt­te­re som sport­s­ver­de­nens arbejderklasse

Giro d’Italia går nu ind i sin afgø­ren­de fase. Det sker efter man­da­gens hvi­le­dag, som under et tre uger langt eta­pe­løb er en tid for reflek­sion og et spæn­dings­op­byg­gen­de ele­ment i den for­tæl­ling, som en Grand Tour præ­sen­te­rer sine føl­ge­re. Læs her, hvor­dan løbet har udvik­let sig, og hvad der kan for­ven­tes af sla­ge­ne i alper­ne i den 105. udga­ve af Giro d’Italia.

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her