Paso­li­ni beun­dre­de cykel­ryt­te­re som sport­s­ver­de­nens arbejderklasse

Giro d’Italia går nu ind i sin afgø­ren­de fase. Det sker efter man­da­gens hvi­le­dag, som under et tre uger langt eta­pe­løb er en tid for reflek­sion og et spæn­dings­op­byg­gen­de ele­ment i den for­tæl­ling, som en Grand Tour præ­sen­te­rer sine føl­ge­re. Læs her, hvor­dan løbet har udvik­let sig, og hvad der kan for­ven­tes af sla­ge­ne i alper­ne i den 105. udga­ve af Giro d’Italia.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.