Pen­gepe­s­si­mis­me i det dan­ske sommerland

Her sid­der jeg i de sid­ste dage af min som­mer­hus­fe­rie og reflek­te­rer over de mel­din­ger, jeg har leve­ret til jer gen­nem året i Fri Vær­di. Vi har dis­ku­te­ret euro­pæ­isk reces­sion, inf­la­tio­nens for­svin­den som dug for solen og risi­ko­en for en euro­pæ­isk bank­kri­se. Lad os nu sam­le op på, hvor­dan tin­ge­ne er gået, og hvor­dan frem­ti­den ser ud. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her