Pernille Vermund i krig mod “Twittersegmentet” — men hvem er fjenden?

Der var inviteret til stor poli­tisk fejring, da Nye Borg­erlige i sid­ste week­end sam­lede knap tusinde medlem­mer til årsmøde i Vejle.  Fra taler­stolen blev der dog også delt lussinger ud fra par­ti­ets for­mand. Flere af dem gik til de andre borg­erlige parti­er, der ifølge Pernille Ver­mund lid­er af en “irra­tionel og landsskadelig angst” for at løse prob­le­merne i udlændinge­poli­tikken. “Twit­terseg­mentet, kalder jeg det,” sagde Pernille Ver­mund og kon­staterede, at partierne i den borg­erlige lejr må “vac­cineres” mod denne grup­pes “kyniske udskamn­ing”, hvis prob­le­merne skal løs­es.  Det både vil og skal Nye Borg­erlige arbe­jde for, lovede par­ti­for­man­den og erk­lærede Twit­terseg­mentet krig.  Men hvem er egentlig fjen­den, og hvad siger de borg­erlige selv til Pernille Ver­munds fjern­di­ag­nos­ticerede Twit­ter-angst. Det har Fri­heds­brevet forsøgt at blive klogere på. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.