Per­nil­le Ver­mund i krig mod “Twit­ter­seg­men­tet” — men hvem er fjenden?

Der var invi­te­ret til stor poli­tisk fejring, da Nye Bor­ger­li­ge i sid­ste wee­kend sam­le­de knap tusin­de med­lem­mer til års­mø­de i Vej­le.  Fra taler­sto­len blev der dog også delt lus­sin­ger ud fra par­tiets for­mand. Fle­re af dem gik til de andre bor­ger­li­ge par­ti­er, der iføl­ge Per­nil­le Ver­mund lider af en “irra­tio­nel og lands­ska­de­lig angst” for at løse pro­ble­mer­ne i udlæn­din­gepo­li­tik­ken. “Twit­ter­seg­men­tet, kal­der jeg det,” sag­de Per­nil­le Ver­mund og kon­sta­te­re­de, at par­ti­er­ne i den bor­ger­li­ge lejr må “vac­ci­ne­res” mod den­ne grup­pes “kyni­ske udskam­ning”, hvis pro­ble­mer­ne skal løses.  Det både vil og skal Nye Bor­ger­li­ge arbej­de for, love­de par­ti­for­man­den og erklæ­re­de Twit­ter­seg­men­tet krig.  Men hvem er egent­lig fjen­den, og hvad siger de bor­ger­li­ge selv til Per­nil­le Ver­munds fjern­di­ag­nosti­ce­re­de Twit­ter-angst. Det har Fri­heds­bre­vet for­søgt at bli­ve klo­ge­re på. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.