Personaleflugt fra sundhedssystemet

Siden coro­na-krisen er sund­hedsmyn­dighed­erne blevet ramt af per­son­ale­flugt. Det vis­er doku­menter fra Sund­hedsmin­is­teri­ets HR-afdel­ing, som Fri­heds­brevet har fået aktind­sigt i.  Mest markant er det hos Sund­hedsstyrelsen, hvor 28 pct., alt­så flere end hver fjerde medar­be­jder, stoppede i 2020. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.