Peter Hum­mel­gaards liste over “Trump­ske” poli­ti­ke­re er lang – selv afvi­ser han at være en del af problemet

Listen over dan­ske poli­ti­ke­re, der møger debat­ten til med “Trump­ske” udfald og meto­der, er lang. I hvert fald hvis man spør­ger beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S). De sene­re år har han beskyldt op til fle­re af sine kol­le­ga­er for i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge at slæg­te den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske præ­si­dent på. Et slægtskab, som mini­ste­ren ikke læg­ger skjul på, at han fin­der “dybt bekymrende”. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.