Peter Hum­mel­gaards liste over “Trump­ske” poli­ti­ke­re er lang – selv afvi­ser han at være en del af problemet

Listen over dan­ske poli­ti­ke­re, der møger debat­ten til med “Trump­ske” udfald og meto­der, er lang. I hvert fald hvis man spør­ger beskæf­ti­gel­ses­mi­ni­ster Peter Hum­mel­gaard (S). De sene­re år har han beskyldt op til fle­re af sine kol­le­ga­er for i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge at slæg­te den tid­li­ge­re ame­ri­kan­ske præ­si­dent på. Et slægtskab, som mini­ste­ren ikke læg­ger skjul på, at han fin­der “dybt bekymrende”. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her