Pind, Sass, Hei­ck, Elle­mann m.fl. er træt­te af at syn­ge “Imag­i­ne” – nu sam­ler de pen­ge ind til våben

Det var med hvi­de duge, frisk­bryg­get kaf­fe og små cho­ko­la­der i guld­pa­pir, at den nystif­te­de Dan­ske Ukrai­ne Komité i den­ne uge hav­de invi­te­ret pres­sen på gæste­bud. Hvad, der præ­cis skul­le ske og siges, var før arran­ge­men­tet svært at gen­nem­skue. I invi­ta­tio­nen lød det kort og kryp­tisk, at komitéen vil­le sky­de “land­s­ind­sam­lin­gen til støt­te for det ukrain­ske for­svar og mod­stand­s­kamp” i gang. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.