Poga­cars før­ste sto­re nederlag

epa10756468 Spanish rider Marc Soler (L) and Slovenian rider Tadej Pogacar (C) of team UAE Team Emirates in action at the "Col de la Loze" during the 17th stage of the Tour de France 2023, a 166kms race from Saint-Gervais Mont-Blanc to Courchevel, France, 19 July 2023. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Cykel­lø­bet er i sin grun­didé en under­sø­gel­se af det ekstre­me. Det balan­ce­rer på den tyn­de line, der spæn­des ud på de 21 eta­per, mel­lem det muli­ge og det umu­li­ge. Som det er ønsket i Tour de Fran­ce, blev årets løb i går afgjort på det høje­ste bjerg Col de la Loze. At Jonas Vin­ge­gaard defi­ni­tivt distan­ce­re­de sin rival Poga­car på den lan­ge og stej­le stig­ning op mod ski­om­rå­det Cour­che­vel er en opfyl­del­se af ønsket om, at Tour de Fran­ce skal vin­des der, hvor løbet er hårdest. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her